Почетна Маркетинг Маркетинг vs. Продажба

Маркетинг vs. Продажба

СПОДЕЛИ

Маркетинг vs. Продажба се две поврзани дисциплини без кои ниедна компанија не може да го оствари своето постоење. Нешто слично како сметководството и финансиите на една компанија.

Кај помалите компании, овие две дисциплини обично ги извршува еден сектор и не можете убаво да ја увидите линијата каде што почнува продажбата и завршуваат маркетинг активностите. Меѓутоа, големите компании имаат два различни сектори: сектор за маркетинг и сектор за финансии.

Доколку зборувате со маркетери и агенти за продажба, најчесто ќе го добиете следниот одговор: една продожба не може да биде остварена без претходно запознавење на корисниците со производот, а тоа е улогата на маркетингот. Исто, продажните агенти своите лидови ги добиваат од податоците што маркетерите ги добиле.

Извдоивме три клучни разлики помеѓу маркетинг и продажба:

  1. Продажбата таргетира индивидуалци или помали групи на корисници. Маркетингот ги таргетира пошироките групи.
  2. Маркетинг значи генерирање лидови. Продажба значи претварање на лидовите во нарачки или купувања.
  3. Маркетингот значи градење на брендот и начин да го убедите корисникот дека токму вашиот производ му е потребен и тоа е комуникација која се остварува на долг рок. Продажбата е комуникација со клиентите на краток рок.

Маркетинг vs. Продажба

loading...