Почетна Маркетинг Важноста на Data-Driven Marketing

Важноста на Data-Driven Marketing

СПОДЕЛИ

Со big data кои се очекува да станат уште “поголеми” во 2016 година, организациите учат како да собираат, чуваат и анализираат она што се појавува како “информативен океан без дно”. За да успеат да опстојат, многумина сфатија дека станува збор за податоци за клиентите, што е единствениот најважен елемент за секоја организација. Особено, пазарот ги редефинираше своите улоги како ” data-driven marketing “, каде што податоците се централни за нивните цели.

Без разлика дали сме свесни за тоа или не, нашите дигитални отпечатоци преку интернет не пренесоа во неограничени извори на податоци за компаниите. Секој клик, нашето време поминато на одредена страница – сите овие информации се евидентираат со цел да се подобри услугата за купувачите, продажбата на производи и слично, во една организација.

Data-Driven Marketing

Со толку многу податоци, каде започнува продажбата? Првиот чекор е да ги собереме податоците и нема недостаток на извори за ова: продажни трансакции, интеракции на клиенти, анкети, B2B алатки и многу повеќе. Откако ќе се соберат, мора да се анализираат и да се претворат во употребливи информации за пазарот. Ова е тежок и долг процес.

Количината на достапни податоци е зголемена експоненцијално, и сето тоа се очекува да генерира вредност за една организација. Ова става огромен притисок врз маркетерот за време на анализата. Добрите податоци мора да се одделат од лоши податоци; вистинските алатки мора да бидат избрани при собирање, чување и анализа на податоците; вината мора да биде прифатена ако податоците станат корумпирани или неоправдани, и така натаму.

Зад овие напори, продавачите постојано се прашуваат: “Што сакаме да постигнеме со овие податоци?” На краток рок, тоа ќе доведе до зголемена продажба, подобра интеракција на купувачи и подобрена свест за нечиј пазар. Големото нешто во врска со овој извор на податоци е колку креативни ви овозможува да бидете. Со градење врски меѓу навидум неповрзани податоци, можете да откриете значајни увиди за вашиот пазар.

За необучено око, потенцијалот на податоците е изгубен. Меѓутоа,  и вистинските алатки, податоците може да станат витален ресурс за пазарот. Единствената граница е вашата креативност.

loading...