Почетна Технологија Nomcentar – Србија, правото е алатка за сите

Nomcentar – Србија, правото е алатка за сите

СПОДЕЛИ

Nomcentar е основан на 23. Април 2013 се со цел да создаде свесност и знаење за правото и правните техники, едукација и издаваштво. Им помагаат на поединците да ги развијат своите академски кариери и да воведат социјални иновации и дигитални технологии во нивните проекти.

Nomcentar

ПРАВО И ПРАВНА ТЕХНИКА

Здружението добило име од правна техника која претставува техника за правење законски правила.Членови на асоцијацијата се претежно правни експерти, се занимаваат со правни истражувања, имплементација на законот во пракса.
Го имплементирааат прсвото во пракса преку нивните проекти во разни области.Ја користиме нивната експертиза со цел да помогнат полесно разбирање на законските правила.

Како го прават тоа? Тие имплементираат социјални иновации и дигитални технологии. Тие создаваме проекти во различни области, сите од нив имаат основа во законот.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовни активности во правната област.
Што значи тоа? Работилници и предавања кои се од областа на деловната администрација, кореспонденцијата, пишувањето стручни и научни истражувања, претприемништвото и слично.

ИЗДАВАЊЕ

Јournal New Scientific Educational Thought, им помага на младите луѓе во издавањето на професионални трудови дела.Зошто весник? Знаеме што значи да се биде почетник, како и колку е потребен огромен напор за објавување на професионална работа.

Ако сте заинтересирани за прописи, социјални иновации, образование во областа на општествените науки, тогаш сте на вистинското место.

 

 

loading...